Data

 

Imieniny

Witaj

Login:

Hasło:
[ ]

Adres serwera klienta

Twój IP adres to:
18.208.159.25

Twój HOST to:
ec2-18-208-159-25.
compute-1.amazonaws.com

ESP8266


Ostatni odczyt temperatury był dnia: 13-12-2018 o godzinie: 21:23:06 i wynosił: 15 *C


Projekt składa się z dwóch części:
1. Termometru cyfrowego, który wysyła dane na serwer, a tam one są przetwarzane i wyświetlane;
2. Węża z diodami RGB.
Realizacja projektu jest oparta o moduł WiFi NODE MCU v2 ESP8266-12E.
NODE MCU v2 ESP8266-12E
Ma on wbudowany konwerter USB-UART, dzięki czemu możemy go programować z komutera poprzez USB oraz stabilizator napięcia 3,3V DC (takim napięciem są zasilane układy ESP8266). Moduł ten jest wyposażony w 22 pinowy układ ESP8266-12E z wbudowanym 32-bitowym układem RISC. Jest on taktowany zegarem 80MHz. Ma on do dyspozycji 10 portów GPIO, 2 porty UART. Posiada też 10-bitowe wejście ADC.
Schemat blokowy NODE MCU v2 ESP8266-12E
NODE MCU v2 ESP8266-12E
Każdy z portów GPIO moża wykorzystać jako SPI, PWM, I2c lub do termometru cyfrowego 1-Wire
DS18B20
który to właśnie wykorzystałem w części pierwszej projektu.


Do ESP dodałem trzyprzewodowy wąż diód RGB składający się z 30 sztuk.

WS2812B
Każdą z nich możemy zaprogramować na dowolny kolor. Ten pasek diód, który wykorzystałem zasilany jest napięciem 5V DC i potrzebuje trochę mocy. Dlatego do zasilania ich oraz ESP trzeba użyć zasilacza stabilizowanego 5V DC o wydajności prądowej co najmniej 4A (20W). Ja wykorzystałem 25W firmy Mean Well.

Zabawę z programowaniem zacząłem od wgrania firmwaeru. Aby to zrobić wchodzimy na stronę NodeMcu. Następnie dwa razy wpisujemy swój adres email i zaznaczamy opcje jak poniżej

nodemcu

Kończymy naciskając Start your build. Po kilku minutach powinny na naszej poczcie pojawić się dwie wiadomości. Pierwsza informująca o tworzeniu plików, a kilka minut później druga już z linkami do pobrania dwóch plików. Jeden to nodemcu...float.bin, a drugi nodemcu...integer.bin. Do ESP wgrywamy tylko jeden z tych dwóch plików. Jeśli chcemy korzystać z obliczeń tylko na liczbach całkowitych wtedy wgrywany plik nodemcu...integer.bin. Do wgrywania wybranego pliku (firmwaeru) używamy odpowiedniej wersji programu NodeMcu-PyFlasher. Oczywiście prędzej trzeba podłączyć ESP do portu USB. Uruchamiamy nasz NodeMcu-PyFlasher i ustawiamy jak tu. Trzeba jednak pamiętać o prawidłowym wyborze portu USB. Po zakończeniu wgrywania firmwaeru potrzebujemy program ESPlorer do programowania ESP.
Po pobraniu, rozpakowujemy go do jakiegoś katalogu i uruchamiamy plik ESPlorer.jar
Trzeba mieć zasinstalowaną Javę.

ESPlorer

Teraz możemy zacząć przygodę z ESP.

Pierwszym krokiem jest wgranie pliku init.lua.
Plik ten jest jako pierwszy uruchamiany podczas startu ESP.
Zwykle ten plik jest zapisany w ESPlorerze, trzeba go tylko otworzyć i możemy go modyfikować.
U góru po lewej stronie mamy przycisk Open.
Piszemy skrypt, a następnie wgrywamy go do ESP naciskając Save to ESP znajdujący się na dole po lewej stronie.
Coś więcej o języku lua.

A teraz kilka plików z projektu.
Zaczniemy od pliku init.lua, który musi być i jest on wykonywany podczas uruchamiania ESP.


W pierwszej linii mamy node.compile("rgb.lua"). Jest to funkcja, która utworzy nam nowy plik o tej samej nazwie ale z rozszerzeniem lc. Plik ten bezie skompilowany dzięki czemu będzie miał mniejszą objętość. Plik ten lub każdy inny wywołujemy komendą dofile("plik.lc") lub dofile("plik.lua").
Gdy użyliśmy w/w przykładu to po pierwszym uruchomieniu programu możemy usunąć plik z rozszerzeniem lua gdyż nie będzie on nam już potrzebny oraz usunąć linię node.compile("plik.lua") z pliku init.lua i ponownie go wgrać.
Aby usunąć już nie potrzebny plik należy w panelu ESPlorer całkiem po prawej stronie nacisnąć Reload. Wtedy po chwili poniżej pojawi się lista wszystkich plików znajdujących się w pamięci ESP. Na interesującym nas pliku naciskamy prawym przyciskiem myszy. Pojwi się lista, z której wybieramy Remowe plik.lua.
Poniżej w pliku init.lua mamy funkcję file.open("dane.lua","r"). Służy ona do otwierania pliku w tym przypadku tylko do odczytu.
W następnej linii widzimy zie = tonumber(file.readline("*n")). Odczytujemy w niej jedną linię z otwartego pliku, a następnie zamieniamy ją na liczbę całkowitą. Jest to o tyle istotne, że jeśli mamy liczbę np. 1 i zapiszemy ją do pliku, to po ponownym jej odczycie będziemy mieli wartość 1 ale jako string w kodzie ASCII czyli 49. I jak to bywa, po przeczytaniu pliku musimy go zamknąć korzystając z funkcji: file.close().

Fuckcja konfig()


służy do konfiguracji połączenia z wifi.
W wifi.setmode() mamy do wyboru Access Point oraz Station Mode.
Jeśli wybierzemy Access Point wtedy nasz moduł stanie się hostem i będziemy się z nim łączyć z innych urzadzeń. Mnie interesowało połączenie do już istniejącego hosta więc wybrałem Station Mode czyli wifi.setmode(Station Mode).
Następnie podałem nazwę sieci i hasło:
    station_cfg.ssid="*****"
    station_cfg.pwd="*****"
Ponieważ korzystam z dwóch różnych hostów, więc najpierw wykonuję pięć prób połączenia się z jednym, a gdy to się nie uda próbuję się połączyć z drugim. Gdy uda się płączyć z jednym z nich to wtedy wywołuję station_cfg.save=true - funkcja ta zapisuje dane do pamięci flash.
Po czym wywołuję wifi.sta.config(station_cfg) aby uruchomić połącznie z hostem wifi.

Teraz zajmiemy się cyklicznym wywoływaniem funkcji lub pliku.
Służy to tego tmr.alarm(1, 600000, 1, function() end))


Pierwszy parametr to numer Timera. Możemy użyć do 7 Timerów. Od 0 do 6.
Drugi parametr to czas w milisekundach i określa, co ile milisekund ma być wywoływana funkcja.
Następnie określamy jak Timer ma być wywoływany:
    tmr.ALARM_SINGLE - alarm jednorazowy (bez potrzeby wywoływania tmr.unregister ())
    tmr.ALARM_SEMI - ręczne powtarzanie alarmu (wywołanie tmr.start () w celu ponownego uruchomienia)
    tmr.ALARM_AUTO - automatycznie powtarza alarm

Skoro odczytujemy plik z pamięci, to musimy go też w niej utworzyć.
Robimy to za pomocą file.open("plik.lua","w+").
Pierwszy parametr to nazwa pliku, a drugi otwiera plik tekstowy do aktualizacji (odczytu i zapisu), najpierw obcinając plik do zerowej długości, jeśli istnieje lub tworzy plik, jeśli nie istnieje.
Skoro plik już jest otworzony, więc możemy w nim zapisać dane używając file.writeline(string.format("%d\n%d\n%d\n%d\n",zie,cze,nie,zapis)), a następnie file.close() zamykamy plik.
Jak widzimy String zapisany do pliku jest sformatowany jako Integer (%d).
W moim przypadku musiałem mieć pewność aby zmienna zapisana w pliku była sformatowana jako Integer, a nie String. I tu z pomocą przyszła mi funkcja zapis = tonumber(zmienna).


Jak na początku artykułu wspomniałem projekt wysyła dane między innymi ze zmierzoną przez DS18B20 temperaturą na mój serwer, a tam one są obrabiane i przetwarzane. Służy do tego plik http_temp.lc, który jest wywoływany co 10 minut w init.lua.

http_temp.lc


Jak zwrócimy uwagę w jednej linii jest conn:send("GET /esp8266.php?temperatura="..cels.." HTTP/1.1 ") gdzie cels jest to zmienna przechowująca odczytaną temperaturę. Odczytujemy ją przez wywołanie pliku temperatura.lc w init.lua.


Jak widzimy w pierwszej linii mamy pin=5.
Tutaj zdefiniowałem pin, na którym odbywa się komunikacja pomiędzy ESP8266 oraz DS18B20.
Pin 5 jest to port D1.
W trzeciej linii jest ds18b20.setting({"28:64:6:4A:8:0:0:43"},9).
W pierwszym parametrze podaję adres czujnika. Jeśli mamy tylko jeden czujnik możemy wpisać Nil. Drugi parametr odpowiada za rodzielczość pomiaru w bitach od 9-12. Dokładność pomiaru jest okupiona szybkością.
W następnej linii odczytywane jest kika parametrów. Dla mnie ważnym jest temp. Jest to wartość temperatury. Wartość ta jest następnie zapisana w cels.
Po czym zostaje ona wysłana na serwer.
W ostatniej linii jest collectgarbage("stop"). Chodzi o to aby niepotrzebnie nie przechowywać w pamięci śmieci.

Radek 24-5-2018, 7:15:53
Ciekawe, a możesz pokazać kod?


Wstaw komentarz

Nick
Email
Treść